Gaat u uw woning in Amersfoort uitbouwen en krijgt deze uitbouw een plat dak? Dan moet u ervoor zorgen dat hemelwater goed wordt afgevoerd. Hemelwater  loopt bij een hellend dak vai de dakgoot naar een regenpijp, maar dit is niet zo bij platte daken. Omdat een plat dak voorzien wordt van dakbedekking, denken sommige mensen dat het niet zo’n probleem is als er water op het dak blijft staan. Toch is het van groot belang om voor een goede afvoer op uw platte dak te zorgen.

Belang van een goede afvoer

Water op uw platte dak moet goed weg kunnen lopen, want anders kan dit vroeg of laat voor problemen zorgen. Zo kunnen er mossen en algen op uw dak groeien. Zij kunnen de dakbedekking aantasten, waardoor een lekkage ontstaat. Daarnaast tast water de beschermlaag van uw dakbedekking aan als dit lange tijd blijft staan. Hierdoor kan uw dak (ernstig) verzwakt raken. Blijft er gedurende lange tijd veel water op het platte dak staan? Dan kan het dak op den duur zelfs bezwijken onder het gewicht. Het belang van een goede afvoer

Zorg voor voldoende afschot

Wilt u voorkomen dat het water op uw platte dak niet goed afgevoerd wordt? Dan moet u hier bij de bouw van het dak al rekening mee houden. Bij een plat dak moet u namelijk altijd voor voldoende afschot zorgen. Dit houdt in dat uw dak niet helemaal waterpas is. In dat geval blijft er geen water op het dak staan, maar stroomt het vanzelf naar de afvoer. Het verschil in graden is overigens bijzonder klein. Het water stroom weliswaar weg, maar een afschot is niet met het blote oog te zien.

Laat uw dak regelmatig inspecteren

Liep het water op uw platte dak voorheen altijd goed weg, maar blijft het ineens staan? Dan is er zeer waarschijnlijk iets aan de hand. Er kan bijvoorbeeld een verstopping zitten in de regenpijp. Hier kan zich bijvoorbeeld bladafval ophopen, waardoor het water niet meer kan passeren. Daarom doet u er goed aan om uw regenpijpen regelmatig te controleren op rommel. Wilt u het helemaal goed aanpakken? Laat uw dak dan jaarlijks inspecteren door een dakdekker. Als hij een naderend probleem ziet, kan hij direct ingrijpen. Hierdoor bent u (grote) schade mogelijk een stap voor.